Vaduguns | Preses Serviss

Vaduguns

Valoda Latviešu
Periodiskums Nedēļa
Pēdējais numurs 93
Iznākšanas datums 08.12.23
Cena 0,95 EUR

Balvu rajona laikraksts. Iznāk divreiz nedēļā – trešdienās, sestdienās, uz 16 lappusēm.


Tuvākās vietas, kur vakar bija nopērkams

Kurās tirdzniecības vietās meklēt?

(Visas tirdzniecības vietas uz kurām nosūtīts izdevuma pēdējais numurs.)
Atpakaļ uz katalogu