Izdevumu TOP | Preses Serviss
Dienas izdevumi01.01.2020 - 31.12.2020 Viena numura vidējā pārdošana (eks.) 1. Talsu Vēstis Izcelsme: Latvija 2. Latvijas Avīze Izcelsme: Latvija 3. Auseklis Izcelsme: Latvija Skatīt visus
Nedēļas izdevumi01.01.2020 - 31.12.2020 Viena numura vidējā pārdošana (eks.) 1. MK Latvija Izcelsme: Latvija 2. Kas Jauns Izcelsme: Latvija 3. Privātā Dzīve Izcelsme: Latvija Skatīt visus
2 nedēļu izdevumi01.01.2020 - 31.12.2020 Viena numura vidējā pārdošana (eks.) 1. Ievas Stāsti Izcelsme: Latvija 2. Ievas Veselība Izcelsme: Latvija 3. Mezgls Izcelsme: Latvija Skatīt visus
Mēneša izdevumi01.01.2020 - 31.12.2020 Viena numura vidējā pārdošana (eks.) 1. Kūmiņš Izcelsme: Latvija 2. Vieglās Izcelsme: Latvija 3. Prātnieks Izcelsme: Latvija Skatīt visus
Retāk kā reizi mēnesī izdevumi  01.01.2020 - 31.12.2020 Viena numura vidējā pārdošana (eks.) 1. Izcelsme: 2. Izcelsme: 3. Patiesā Dzīve Spec. Izcelsme: Latvija Skatīt visus